Norges økonomi er avhengig av globale konjunkturer, men har de siste årene vist en forbløffende stabilitet. I dag er dette skandinaviske landet preget av en ganske høy levestandard for lokalbefolkningen. Norge er et av få land i verden som lettest har overlevd den enorme finanskrisen som rammet verden for snart 10 år siden og i dag viser landet positiv utviklingsdynamikk. For det meste er stabiliteten i norsk økonomi knyttet til betydelige reserver av olje og naturgass og til og med gasskondensat i landet. Også eksperter bemerker at Norge har mye jernmalm og kullreserver, det er kobbermalm, titan og nikkel utvinnes.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot landets olje- og gassindustri. Betydelige energiressurser ga i utgangspunktet en enorm drivkraft til utviklingen av denne lille staten. Veksten i oljeinntektene på slutten av forrige århundre gjorde det mulig for Norge å ta eksterne fusjoner av to kjente selskaper, North Hydro og Statoil. Den opprettede giganten i dag er en ganske sterk konkurranse for den russiske føderasjonen på det europeiske markedet. Tross alt eksporteres en betydelig del av oljeproduksjonen.

I tillegg er jernholdig og ikke-jernholdig metallurgi i utvikling. Landet produserer sink, rent kobber, magnesium. Noen av de bydannende foretakene i landet er også fabrikker fokusert på maskinteknikk og skipsbygging. Samtidig var det i den siste grenen av Norge mulig å oppnå 7. plass i verden når det gjelder kvalitet og volum på produkter. Elektro har også fått stor utvikling. Utviklingen av trebearbeidingsindustrien, så vel som den konstante utvidelsen av tremasse- og papirbedrifter, skyldes tilstedeværelsen av en stor mengde skog på landets territorium. Når det gjelder papirproduksjon i fjor, klarte Norge å innta femteplassen i verden, til tross for sin ganske beskjedne territorielle størrelse. Spesiell oppmerksomhet rettes mot fiskeforedlingsindustrien, som er utviklet på grunn av landets territorielle beliggenhet.

Matindustrien er godt utviklet, likeså tekstilindustrien. Absolutt alle bransjer blir stadig modernisert, innovative teknologier introduseres i produksjonen, derfor er ethvert produkt laget i Norge konkurransedyktig, selv om det ikke nødvendigvis kommer inn på verdensmarkedet. I dag er landets økonomi så balansert som mulig på grunn av myndighetenes integritet og fokus på intern utvikling og gunstig internasjonalt samarbeid. Når det gjelder landbruk, er det i landet også preget av ganske høye indikatorer, men først og fremst produserer dette aktivitetsfeltet produkter for intern støtte.